Контакт

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЧАСОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА СКОПЈЕ

 

Даночен број: 4032015527866

Жиро сметка: 210-0702115101-71 НЛБ Тутунска Банка

 

Контакт телефон: 071-453-252

За генерални прашања обратете се на: [email protected]

Следи нѐ секаде!

youtubeinstagram